မိမိ websiteအား browserနဲ႔ မဖြင့္ပဲ andorid apkလုပ္မယ္Android App Project အသစ္ create လုပ္လိုက္ပါ။ ဘယ္လို လုပ္ရမယ္မွန္း မသိရင္ ဒီ  link မွာ ၾကည့္ပါ။

AndroidManifest.xml ဖြင့္ၿပီး  ေအာက္က code ကူးထည့္လိ္ုက္ပါ။ ေအာက္က codeက မိမိ appမွာ internet သုံးခြင့္ၿပဳဖို႔ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေတာင္းတဲ့ code ၿဖစ္ပါတယ္။

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />


ၿပီးေတာ့ activity_main.xml ဖြင့္ ရွိသမ်ွ code ေတြ ဖ်က္ၿပီး ေအာက္ပါ code ေတြ ကူးထည့္လိုက္ပါ။

<WebView  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/webView1"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"/>

ေနာက္ MainActivity.java ကို ဖြင့္ၿပီး ေအာက္ပါ အတိ္ုင္း ၿဖစ္ေအာင္ ေရးပါ။

public class MainActivity extends Activity {

private WebView webView;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

webView = (WebView) findViewById(R.id.webView1);
webView.setWebViewClient(new Callback());
//WebSettings webSettings = webView.getSettings();
//webSettings.setBuiltInZoomControls(true);
webView.loadUrl("http://www.myandroidian.blogspot.com");
}

private class Callback extends WebViewClient {
public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view,
String url) {
return (false);
}
}
}


အစိမ္းေရာင္ၿဖစ္ေနတဲ့ comment ၂ေၾကာင္းက zoomပါ။ web pageကို zoom in/ outခ်င္ရင္ uncommentလုပ္လိုက္ပါ။

webView.loadUrl("http://www.myandroidian.blogspot.com");

ဆိုတဲ့စာေၾကာင္းက http://www.myandroidian.blogspot.com ေနရာမွာ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ websiteလိပ္စာ ထည့္ပါ။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ မိမိကိုယ္ပိုင္ websiteရဲ႕ android app ရၿပီေပါ့။ :D ဒီappအလုပ္လုပ္လို႔ internet connectionလိုတယ္ေနာ။

Download: apk

Download: source codeကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ postေတြက စာဖတ္သူအတြက္ အက်ဳိ္းရွိတယ္ဆုိရင္ commentေပးခဲ့ပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေလးမ်ားရွိရင္လည္း အႀကံေပးခဲ့ပါ။


5 comments:

Naqib Ullah said...

Great job...!

boy king said...

အမလားအကိုလားမသိဘူး အဲဒိApkက ဖုန္းမွာအဆင္ေျပပါတယ္ ဒါေပမဲ့ webဖြင့္ျပီေနာက္pageဖြင့္ျပီးအေရွ ့pageကိုျပန္သြားလို ့မရဘူး ဖုန္းမွာBack Keyနိုပ္ရင္အျပင္ေရာက္သြားေရာ အဲ့အတြက္codeေလးထပ္တင္ေပးပါဦးေနာ္

boy king said...

ေနာက္ျပီးwebkitေလးထည့္ရေသးတယ္java importမွာ

Kkstungpi said...

မရဘူး....
ဒီကုတ္​စမ္​းၾကည္​့

WebView wv=(WebView)findViewById(R.id.wv);
wv.setWebViewClient(new WebViewClient());
wv.loadUrl("https://jorgetung.blogspot.com");

Suruchi Pandey said...

Much resourceful information imparted by you. I am contented to learn this information from you. It worked for me. Thank you for taking time to write this detail here.
Web Design Agency | Website Redesign Services

Post a Comment

 

Myanmar Android Programming Tutorials@ 2013 | designed by Star Tek